[HOT] ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC

Nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (http://moet.gov.vn)

KHỐI A:

KHỐI B:

KHỐI C:

KHỐI D:

Advertisements
Chuyên mục:Thông Tin Giáo Dục

[HOT] Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn LÝ – Khối A – 2010

08/07/2010 3 comments

[HOT] Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn HÓA – Khối A – 2010

06/07/2010 7 comments

[HOT] Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn HÓA HỌC & Đáp Án Chính Thức [Khối A] – 05.07.2010

[HOT] Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn VẬT LÝ & Đáp Án Chính Thức [Khối A] – 04.07.2010

[HOT] Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn TOÁN HỌC & Đáp Án Chính Thức [Khối A] – 04.07.2010

Cơ Chế Và Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ

26/06/2010 2 comments

Tác giả: THÁI DOÃN TĨNH
Sưu tầm từ: www.chem4all.vn

Cuốn sách “Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ” này được biên soạn trên cơ sở cuốn “Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ” nhằm bổ sung thêm những kiến thức cơ bản và hiện đại về liên kết hoá học, các hiệu ứng cấu trúc, hoá học lập thể, nhất là các cơ chế phản ứng cụ thể trong các loại phản ứng cơ bản của hoá học hữu cơ như phản ứng thế gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng cộng gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng tách; phản ứng chuyển vị; phản ứng nhiệt và quan hoá; phản ứng oxy hoá khử. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Hóa Hữu Cơ